fallback

Supervisie

Professionele supervisie is essentieel, als u er zeker van wilt zijn dat de totale installatie met succes wordt afgerond. Onze diensten tijdens de bouw en realisatie helpen u technische risico's te beperken, constructiefouten te voorkomen, en de planning nauwgezet te volgen.

Op basis van onze uitgebreide ervaring die alle aspecten van de montage dekt, bieden we u de vaardigheden die nodig zijn om een geheel dekkende supervisie, inspectie en inbedrijfstelling te verzorgen voor alle projecttypen – ongeacht hun grootte of locatie. Van inspectie, begeleiding, tests en controles tot en met het projectmanagement bieden we u de ervaring, deskundigheid en middelen die nodig zijn om het project met succes te voltooien – waar dan ook ter wereld.

 

meerinfo