fallback

Financial engineering

Bij ruimtelijke projecten dienen de ambities altijd te worden afgestemd op de maatschappelijke, politieke, stedenbouwkundige én financiële haalbaarheid. Een mooi maar financieel onhaalbaar plan zal nooit enige toekomst hebben.
SPP heeft ruime ervaring in het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van de (mede) door haar ontwikkelde visies en plannen. Door gelijktijdig te rekenen en te tekenen, kunnen wij de stedenbouwkundige ambities continu afstemmen op de financiële haalbaarheid.
Met een eigen rekenmodel brengen we de kosten en opbrengsten van de partijen en betreffende onderdelen in kaart.
Het model biedt inzicht in de grond-, opstal- én gebiedsexploitatie, in verschillende planstadia en voor zowel de ontwikkel- als beheerfase. Door onze onafhankelijke financiële begeleiding zijn wij in staat het tempo in complexe plantontwikkeling en realisatie hoog te houden.
Ons model maakt het mogelijk snel verschillende ontwikkelscenario’s door te rekenen, naast haalbaarheidsstudies en risicoanalyses. Hierdoor ontstaat al vroeg inzicht in de risico's en slaagkansen van een project.

meerinfo